כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

אני רוצה למשוך את הכסף, אילו אסמכתאות עלי להמציא?

אני רוצה למשוך את הכסף, אילו אסמכתאות עלי להמציא?
שכיר המעוניין למשוך כספי תגמולים שעומדים בתנאי הנזילות, ימציא לפקיד הבנק, אסמכתא בגין פרטי חשבון הבנק וצילום תעודת זהות. בנוסף תדרשו למלא טופס בקשת משיכת כספים מהקופה.
במידה ובקופת גמל קיים מרכיב פיצויים שלא נפדה, יציג העמית השכיר טופס 161, אותו יקבל ממעסיקו.
הטופס מפרט זכאות לפיצויים ומכיל אישור ממס הכנסה המפרט את הסכומים הפטורים והחייבים במס.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה