כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

זיכוי (הטבת מס)

זיכוי (הטבת מס)

בעוד ניכוי יקטין עבורינו את הסכום החייב במס, זיכוי הנה הפחתה בסך תשלום המס עצמו. שווי ההטבה אינו תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד. הזיכוי עבור קופת הגמל הנו סכום ידוע מראש, שיקבע בהתאם לגובה ההפקדה וסך התקרות שיקבע מס ההכנסה. סעיף 45 לפקודת מס ההכנסה קובע כי העובד יוכל לקבל החזר עבור אחוז מסוים מהסכומים שהופקדו לקופה. גובה הזיכוי שיתקבל עבור ההפקדות תלוי במטרתן, למטרת תגמולים יהיה גובה ההחזר-לדוגמא-25%, למטרת קצבה ישתנה גובה ההחזר ל-35% מגובה ההפקדה.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה