כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

כיצד לבחור ביטוח סיעודי?

כיצד לבחור ביטוח סיעודי?
 בבואנו לרכוש ביטוח סיעודי, חשוב לבחון מספר פרמטרים מרכזיים:
 
תקציב
עלויות הביטוח הסיעודי, משתנות בין החברות והבתאם לפרמיה. חשב, ביחס לסך כל נכסיך, מהו התקציב החודשי שתוכל להקציב לפרמיית הביטוח הסיעודי. 
 
גובה הקצבה החודשית
עלויות הטיפול בחולה סיעודי הינן גבוהות מאוד. כ8,000 ₪ בחודש, בממוצע, עבור טיפול לא מורכב בבית, ועד לכ20,000 ₪ ויותר, עבור אשפוז במוסד וטיפולים מורכבים.
חשב מהו גובה הקצבה שתספיק לך, במידה ותגיע למצב סיעודי. כמה כסף תוכל להשלים מכיסך, בנוסף לקצבה שתקבע? חשב את גובה הקצבה בהתאם לכיסויים הביטוחיים שכבר נמצאים ברשותך- אובדן כושר עבודה, פנסיה וכדומה.
 
אחוזי הכיסוי
חברת הפוליסה מבחינה בין מצבים רפואיים ומעניקה כיסוי שונה לכל מצב, בהתאם לאופי המצב הסיעודי. אחוזי הכיסוי בפוליסה, נקבעים מראש, בהתאם למקרה הביטוח. חשוב לוודא שאתה מקבל את הכיסוי הגבוה ביותר, בכל המקרים הרפואיים, גם במצב של תשישות נפש, או של 50% מצב סיעודי.
 
תקופת הכיסוי 
בשוק קיימים מגוון מוצרים. ניתן לרכוש ביטוח לתקופה של שלוש שנים, חמש שנים, או לכל החיים. ההמלצה הגורפת היא לרכוש ביטוח סיעודי בעל כיסוי לכל ימי חייך, שכן ככל שתוחלת החיים העולה, נמשך המצב הסיעודי זמן רב יותר. אם בעבר מחקרים הצביעו על כך שאדם סיעודי אינו שורד מעל לחמש שנים, הרי שהיום אין זה כך והרפואה המודרנית מאריכה את חינו, גם במצב סיעודי.
 
הגדרת תנאי זכאות
בכל פוליסה קיימת הגדרה שונה למצב סיעודי. בדקו היטב באילו מקרים חל הכיסוי.
 
החרגות
באילו מקרים לא תזכו לכיסוי מחברת הביטוח? ההחרגות קבועות בפוליסה ויש לקרוא פרק זה בפוליסה שלכם בקפידה. ככל שמעטות ההחרגות, כך טוב יותר. ישנן פוליסות בהן ניתן לרכוש כיסוי גם להחרגות, בתוספת תשלום.
 
 
תקופת הקפאה
בביטוח פרטי, קיימת אפשרת להשהות את מימוש הפוליסה, תקופה של עד שלוש שנים, מכניסת האדם למצב סיעודי. המתנה זו מאפשרת לממש ראשית את הפוליסה מקופת החולים, במידה וקיימת כזו. 
 
תקופת המתנה
הזמן שעובר מקרות מקרה הביטוח, ועד לקבלת הכיסוי מחברת הביטוח. ניתן לבחור מה יהיה אורך תקופת ההמתנה. הפרמיה תעלה ככל שמדובר בתקופה קצרה יותר. עם זאת, מומלץ לבחור בפרמיה בעלת כיבוי מיידי, בכדי למנוע מצב של פגיעה כלכלית במבוטח ובמשפחתו, בשל עלויות הטיפול הגבוהות.
 
תקופת אכשרה
התקופה מרגע רכישת הפוליסה ועד שהביטוח נכנס לתוקף. בחרו בפרמיה בעלת תקופת אכשרה קצרה ככל האפשר.
 
ערכי סילוק
פוליסה בעלת ערכי סילוק הינה פוליסה לכל החיים.
במידה ובשלב מסויים, מפסיק המבוטח את תשלום הפרמיה החודשית, הכסף שנצבר בעבורו נשמר ואנו יורד לטימיון (כפי שקורה בביטוח של קופות החולים). כך, אם בחרת בגובה פיצוי בסך 10,000 ₪, ובמועד הפסקת התשלום, עומדים ערכי הסילוק על 47%, תמשיך להיות מבוטח, בכיסוי לכל חייך, בגובה 4,700 ₪.
 
פרמיה קבועה או משתנה
האם התשלום החודשי קבוע מראש, לכל תקופת הביטוח או שהוא עולה מדי כמה שנים, בהתאם לקבוצת הגיל?
שים לב, בפרמיה משתנה, המחיר נמוך, ככל שגילך צעיר יותר. חשוב לבדוק מה יהיה המחיר בגיל מבוגר יותר, שכן ישנו פער משמעותי. בפרמיה קבועה, המחיר בגיל צעיר גבוה יותר, אך הוא לא יעלה, מעבר להצמדה למדד.
 
פיצוי או שיפוי 
האם אתה מקבל את הכיסוי כנגד הגשת קבלות (שיפוי), או בהתאם למקרה הביטוח, ללא צורך בהגשת חשבוניות לחברת הביטוח, על הוצאות רפואיות?
ברוב הפוליסות הפרטיות מדובר בפיצוי, שכן הוא חוסך זמן והתעסקות עם המערכת, במצב בו גם ככה, אתם ומשפחתכם נמצאים בעומס. בקופות החולים, מדובר לרוב בשיפוי.

ברות ביטוח
חברות מסויימות מציעות היום אפשרות לרכוש כיסוי נוסף, בשלב מאוחר יותר, מבלי שתזדקק לחיתום רפואי מחודש. זהו יתרון, שכן ככל שעולה הגיל, גדל הסיכוי להגיע למצב סיעודי. במידה והלקוח נדרש לחיתום מחדש, סביר שהפוליסה תהיה גבוה בהרבה.
 
בכדי לענות על שאלות אלו, ולבחור את הפרמיה המתאימה עבורך, פנה לסוכן מומחה.
 
 
המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר.
אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה