כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

כיצד לבחור קרן פנסיה?

כיצד לבחור קרן פנסיה?
 איך בוחרים קרן פנסיה

לפני רכישת מוצר פנסיוני עליך לשאול את עצמך, האם יש לך צורך בחיסכון בלבד או גם בכיסויים ביטוחיים מפני מצב של אבדן כושר עבודה או מוות.
 עליך לדעת מהי גובה הקצבה החודשית שתקבל, אילו כיסויים ביטוחיים מתאימים לצרכיך ובאילו סכומים. מומלץ לבחון יחד עם מומחה פנסיוני, אילו מקורות חסכון וביטוחים נמצאים כבר בידך, בכדי להתאים לך את קרן הפנסיה הנכונה ביותר עבורך.
בבואנו לבחור קרן פנסיה, בהתאם למוצרי החסכון שברשותך, נשאל את עצמנו:
 

  • מה תיחשב פנסיה סבירה בפרישתך, ביחס להכנסתך היום?

  • מהי ההפקדה החודשית הדרושה, בכדי להשיג פנסיה סבירה בפרישה?

  • איזו קצבה תספיק לקיום שאריך?

  • לאיזה סכום חודשי את הנדרש, בכדי להתקיים במצב של אובדן כושר עבודה?
 
 
בכדי שתוכל לענות על שאלות אלו בצורה הטובה ביותר, כדאי להגיע מסודרים לפגישה עם היועץ- תלושי שכר, סך כל החסכונות שברשותך, תזרים הוצאות, מידע על חסכונות בן/בת הזוג וכל מידע נוסף על התנהלותך הפיננסית.
 
השווה בין החברות
 
כיום קיים בשוק מגוון רחב של קרנות פנסיה. חשוב לעשות סקר שוק ולבחון איזה מסלול הוא המתאים לכם ביותר.
חשוב להתייעץ עם סוכן מורשה שיסייע לכם בתהליך קבלת ההחלטה וההתלבטות בין החברות. הסוכנים שלנו עובדים עם חברות רבות במשק ואיננו מוגבלים לחברה אחת או מוצר פנסיוני מסויים.
 
לבחור לפי תשואה
 
הדבר הראשון שתמיד נרצה לבדוק, הוא התשואה שעשתה הקרן. כיוון שמדובר בחסכון לטווח ארוך, אל לנו להסתכל רק על התקופה האחרונה, אלא לבחון את ביצועי הקרן אחורה, בכדי לקבל תמונה לגבי יציבות הקרן ומידת הצלחתה. מבוטחים רבים נוהגים להתחשב בפרמטר זה בלבד בבחירת אפיק ההשקעה שלהם, אך חשוב לבחון את הקרן בפרמטרים נוספים, שכן אנו מתחייבים לזמן ארוך, ונתנהל מול החברה מספר פעמים במהלך חיינו ורצוי שנדע כמה שיותר על התנהלות הקרן.
 
לבחור לפי ניהול הסיכונים בקרן 
 
פרמטר מרכזי בבחינת איכות הניהול של החברה המנהלת, שכן לפרמטר זה השפעה ישירה על גובה הפנסיה שתשולם למבוטח. עקרונות הניהול של קרנות הפנסיה החדשות מאפשרים לחלק פרמטר זה לשני תחומים נפרדים: תחום ניהול ההשקעות, כלומר התשואה שהשיגה החברה המנהלת על השקעת כספי הקרן, ותחום ניהול הסיכונים הביטוחיים. בקרנות הפנסיה הסיכון הביטוחי מוטל על המבוטחים (ביטוח הדדי) ולפיכך ישנה חשיבות רבה לאופן בו החברה המנהלת מתמחרת את הסיכונים ומנהלת אותם (מדיניות חיתום, הקפדה על תשלום לפי הוראות התקנון, מעקב אחר תשלומי פנסיית נכות לזכאים וכד'). עודף אקטוארי נרשם כתשואה חיובית, ולמעשה מגדיל את רווחי התשואה על ההשקעות שהשיגה הקרן, ואילו גירעון אקטוארי נרשם כתשואה שלילית, ומקזז את רווחי התשואה שהשיגה הקרן.
 
גם בהקשר זה, יש לבחון את איכות ניהול הסיכונים לאורך תקופות ארוכות ולא על פי מספר בודד של חודשים.
לבחור לפי כיסוי ביטוחי-  בקרן פנסיה מקיפה, הכוללת כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה, יש לבדוק מה יהיו אחוזי הכיסוי (30%? 65%?), בעת הצורך. הכיסוי משתנה בהתאם לקרן ובהתאם לגיל הכניסה לקרן. ככל שהגיל עולה, אחוזי הכיסוי קטנים.
לבחור לפי איכות השירות-  בדקו את יחס החברה לעמיתים, את נגישות המידע לגבי הקרנות שלכם ואת טיפול החברה בפניות אליה, בתביעות נכות, שאירים או זקנה, טיפול במשיכות כספים ועוד.

שאלו חברים המבוטחים בקרנות, ראו את המדריכים של הקרנות ואתרי האינטרנט שלהן וכדומה.

 
לקביעת פגישה בנוגע לבחירת קרן פנסיה, 
לחץ כאן!

 
המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר.
אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה