כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

כמה דמי ניהול מותר לגבות ממני?

כמה דמי ניהול מותר לגבות ממני?
שיעורם המרבי של דמי הניהול שמותר לגבות ממך הוא-2% שנתיים. .

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה