כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

מהו שיפוי?

מהו שיפוי?
תגמולי ביטוח המשולמים לספק השירות או למבוטח להחזר הוצאות שהוציא בפועל, ולא יותר מהסכום הקבוע בפוליסה

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה