כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

מהי החרגה רפואית?

מהי החרגה רפואית?

תנאי בפוליסה הקובע כי לא יהיה כיסוי למקרי ביטוח הקשורים למצבו הרפואי של המבוטח.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה