כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

מהי תקופת המתנה?

מהי תקופת המתנה?

תקופה רצופה וקצובה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח, ורק לאחריה יהיה המבוטח זכאי לתגמול הביטוחי.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה