כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

מה הקריטריונים לקבלת פיצוי במצב סיעודי?

מה הקריטריונים לקבלת פיצוי במצב סיעודי?

מצב סיעודי, מוגדר על ידי המחוקק, כמצב בו אדם, מפאת מחלה או פציעה, אינו מסוגל לבצע 50% או יותר מן הפעולות היומיומיות הנדרשות לקיום סביר: קימה ושכיבה מהמיטה, הליכה, רחצה, לבישת בגדים, אכילה ושליטה על הסוגרים.

אי יכולת ביצוע של לפחות 3 מהפעולות הנ"ל  מוגדרת בפוליסות הביטוח כצורך סיעודי ומקנה את הפיצוי החודשי הנקוב בפוליסה.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה