כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

מה יעשו בכסף שייצבר לזכותי בקופה לאחר מותי?

מה יעשו בכסף שייצבר לזכותי בקופה לאחר מותי?

בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. ואם לא מילא הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין.


יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה