כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

מתי ניתן למשוך את הכספים מהקופה?

מתי ניתן למשוך את הכספים מהקופה?
החיסכון לתגמולים בקופות הינו חסכון ייעודי לטווח ארוך:

 כספים בקופת גמל עצמאית שהופקדו עד 31.12.05 ניתנים למשיכה בתום 15 שנות וותק.

 כספים בקופת גמל עצמאית שהופקדו החל מ- 1.1.06 מיועדים למשיכה בגיל 60.

 כספים בקופת גמל שכירה מיועדים לפנסיה ומשיכתם אפשרית בגיל פרישה.

.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה