כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

ניכוי

ניכוי

הוא הטבת מס המקטינה את סכום הכנסת העובד שחייבת במס. שווי ההטבה תלוי במדרגת המס בה נמצא העובד. סעיף 47 לפקודת מס ההכנסה קובע כי העובד רשאי להפחית מההכנסה החייבת במס חלק מסכום ההפקדה לקופה ולא לשלם עבורו. סכומים עבורם המעביד לא מפקיד לקופת הגמל של העובד, כגון הטבות למיניהן - הוצאות רכב וכדומה-יכול העובד להפקיד עצמאית בקופה לתגמולים או לקצבה ולקבל עבורם את ניכוי המס, עד ל-5% מן ההכנסה עבורה לא הפקיד המעביד.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה