כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

קופת גמל

קופת גמל

הינן מכשיר חיסכון לטווח ארוך או בינוני שנהנה מהטבות מסוי המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964. באמצעות קופות הגמל ניתן לחסוך כספים למטרות שונות, לרבות לצרכים פנסיוניים של העמיתים. 

קופת גמל  מוקמת על ידי אישור הממונה על שוק ההון במשרד האוצר ותתנהל בהתאם להנחיותיו

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה