כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

קצבה מוכרת

קצבה מוכרת

חלק מהסכומים המופקדים לקופה חבים במס בשלב ההפקדה. הקצבה הנוצרת מהפקדות אלה הנה "קצבה מוכרת" עליה ינתן, בעת המשיכה, פטור חלקי ממס.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה