כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

מהי קרן פנסיה?

מהי קרן פנסיה?
בחירת קרן פנסיה היא מן הבחירות החשובות ביותר שעושה אדם בחייו.
 
חיסכון בקרן פנסיה מעניק לחוסך כיסוי ביטוחי מפני מוות ו/או אובדן כושר עבודה וחסכון לגיל פרישה. בעולם בו תוחלת החיים עולה בהדרגה, מקבל החיסכון לגיל פרישה משנה חשיבות לקיום האדם עם פרישתו לגמלאות.
 
גם אם אתם בתחילת דרככם בשוק העבודה, ויום הפרישה עוד רחוק מכם, להחלטה שתקבלו היום בבחירת מסלול הפנסיה שלכם, ישנה חשיבות מכרעת להמשך חייכם.
 
החל משנת 2008, זכאי כל עובד, על פי חוק לחסכון פנסיוני, שיחסך בעבורו על ידי המעסיק. דעו את זכויותיכם והיו חכמים בבחירת תוכנית הפנסיה שלכם.
 
מגוון קרנות
קרנות פנסיה נחלקות למספר סוגים עקריים:

קרן פנסיה מקיפה:
קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיית זיקנה, שארים ונכות.
פנסיית יסוד: קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיה בעת פרישה בלבד.
תכנית פנסיה צוברת: תכנית פנסיה המשולמת על ידי הקרן מכספים שהופקדו בקרן ונצברו על ידי העובד והמעביד או העצמאי לאורך תקופת עבודתו.
פנסיה תקציבית: תכנית פנסיונית אשר בה מבוטחים בדרך כלל עובדי השירות הציבורי, ביניהם עובדי רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, מוסדות חינוך ומחקר ועוד. בשונה מתכנית פנסיה צוברת, בתכנית התקציבית אין צבירת כספים וזכויות הפנסיה של העובד מובטחות ומשולמות מתוך התקציב של המעסיק ומכאן בא שמה של התכנית.
 
אג"ח משופר
לקרנות הפנסיה יתרון בולט, לעומת אפיקי חסכון אחרים- הן זוכות לאג"ח משופר מהמדינה. אג"ח זה אינו שכיר ותשואתו מובטחת כך שכספך יהיה מושקע במסלול סולידי, המניב תשואה מובטחת בכל עת.
 
כיום, ניתן להפקיד רק בקרנות פנסיה חדשות, המעניקות כיסוי במספר מצבים: פרישה לגמלאות, אובדן כושר עבודה או קצבה לשארים.
 
בשוק קיימות קרנות פנסיה של חברות רבות, המתחלקות בתוך כל חברה למגוון מסלולים, בהתאם לצרכי העמית.
בכדי להתאים את הקרן הנכונה ביותר עבורך, חשוב להתייעץ עם מומחה פנסיוני.

דמי ניהול
גובה דמי הניהול קבוע מראש-
6% מהפרמיה המשולמת באופן שוטף.
0.5% כל שנה, מצבירת החסכון.
 
לקביעת פגישה בנוגע לקרן הפנסיה שלך, ללא התחייבות לחץ כאן.
 
המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר.
אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה