כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

היו לי הפסדים- מדוע ממשיכים לגבות ממני דמי ניהול?

היו לי הפסדים- מדוע ממשיכים לגבות ממני דמי ניהול?
דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מיתרת הצבירה בקופה. אין שינוי בדמי הניהול במצב של רווח, כמו גם בהפסד.

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה