כניסת לקוחות

כלים שימושיים

לקבלת מידע נוסף

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אנא מלאו את הקוד
המופיע בתמונה

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
 • מדוע לעשות ביטוח פרטי, ולא להסתפק בביטוח קופות חולים?
  ביטוחי הבריאות הפרטיים נותנים מענה לחוסר הקיים במערכת הבריאות הציבורית ומיועדים לאפשר למבוטח את הפתרונות הרפואיים הטובים ביותר, בשעה שאתה הכי זקוק להם. אם חס וחלילה תחלה במחלה, תהיה מעורב בתאונה קשה, תזדקק לניתוח מורכב או תיקלע למצב סיעודי וברצונך להבטיח את הטיפול הטוב ביותר, הביטוח הפרטי שתרכוש ייתן מענה לבעיותייך בצורה הטובה ביותר. כשיש ברשותך ביטוח בריאות פרטי, תוכל לבחור, ללא תורים או המתנה, את הרופא המנתח, את הרופא המרדים, את שיטת הטיפול ואף את המקום בו תטופל, ולכך כידוע, אין תחליף..
   
 • מהו מצב רפואי קודם?
  מצב רפואי קודם הינו מערכת הנסיבות הרפואיות שאובחנו במבוטח לפני ההצטרפות לביטוח. בפוליסות שנמכרו מאז 2004, המצב הרפואי הקודם מסתמך על אבחנה מתועדת, קרי רישום בתיק הרפואי או על תהליך אבחון רפואי מתועד שנעשה בחצי שנה שקדמה להצטרפות לביטוח.
 • מהי תקופת אכשרה?
  תקופה רצופה וקצובה המתחילה במועד תחילת הביטוח, ומקרה הדורש הפעלת ביטוח שאירע במהלכה אינו מכוסה..
 • מהי תקופת המתנה?
   תקופה רצופה וקצובה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח, ורק לאחריה יהיה המבוטח זכאי לתגמול הביטוחי.
 • מהו פיצוי?
   תגמולי ביטוח קבועים מראש, המשולמים בקרות מקרה הביטוח ללא תלות כלשהי בהוצאות שהוציא המבוטח.
 • מהו שיפוי?
   תגמולי ביטוח המשולמים לספק השירות או למבוטח להחזר הוצאות שהוציא בפועל, ולא יותר מהסכום הקבוע בפוליסה
 • מהי תוספת חיתומית?
   תוספת לדמי הביטוח (פרמייה) הנקבעת על ידי החברה בתחילת הביטוח, בהתאם למצבו הרפואי של המבוטח, ובהתייחס להשפעת מצבו הרפואי על הסיכון הביטוחי.
 • מהי החרגה רפואית?
   תנאי בפוליסה הקובע כי לא יהיה כיסוי למקרי ביטוח הקשורים למצבו הרפואי של המבוטח.
 • האם ניתן לצרף בני משפחה לפוליסה שלי?
  בן זוג וילדים עד גיל 18 שגרים עם המבוטח, יכולים להצטרף לביטוח, בתנאי שמילאו שאלון הצהרת בריאות וחברת הביטוח הסכימה לקבלם. צעירים מעל גיל 18 צריכים למלא טופס הצטרפות נפרד

יש לך שאלה?

אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה