צרו קשר
חייגו עכשיו
03-6979400
פנו אלינו בדוא”ל:
info@expert-fs.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

קופת גמל והשתלמות


קופת גמל היא כלי חיסכון פנסיוני, לגיל פרישה, המיועד לתשלום קצבה לאחר יציאה לפנסיה. קופות הגמל פועלת בפיקוח הממונה על שוק ההון ונהנות מהטבות מס מפליגות.

סוגי קופות הגמל

קיימות קופת גמל כללית וקופת גמל מסלולית.

קופת גמל והשתלמות אקספרטבקופת גמל כללית מנוהלים הכספים בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המנהל, שרשאי בכל נקודת זמן להחליט באשר להשקעת הכספים. בקופה מסוג זה אין התחייבות להשקעה מינימלית באפיק השקעות ספציפי כגון אג"ח, מניות ועוד.

בניגוד לכך, בקופת גמל מסלולית, כל מסלול מייצג התחייבות למדיניות השקעה מוגדרת, בה הגוף המנהל חייב לעמוד. כך למשל, מסלול מדדי, מחויב בהשקעה של לפחות 50% מסך נכסי הקופה בנכסים צמודי מדד.

החל משנת 2003 פועלות קופות גמל במסלולים שונים, שמותאמים לצרכי הלקוחות, על פי תמהיל השקעות, רמת סיכון וטווח החיסכון הרצוי. בקופת הגמל מופקדים כספים על ידי העובד או המעביד, וזאת בהתאם לסוג הקופה. כספים שהופקדו לקופות גמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה כעבור 15 שנה מתאריך פתיחת קופות גמל או בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר (ובתנאי שיהיו בעלי ותק של חמש שנים לפחות), לפי המוקדם מבין השניים. החל משנת 2006, הוחלט כי כספים שהופקדו לקופות גמל ניתנים למשיכה מגיל 60 בלבד. יש לציין כי משיכת כספים מקופות גמל לפני מועדים אלו אינה מומלצת וכרוכה בתשלום מס משמעותי בשיעור של 35%.

בעקבות החלטת האוצר, החל מינואר 2008, שונתה מהות החיסכון הפנסיוני ומנקודת זמן זו, כל ההפקדות שיבוצעו לקופת הגמל מעניקות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים, ולא ניתנים למשיכה אחת. עם זאת, כספים שנצברו בקופה עד ל2008, יתאפשרו למשיכה הונית.  אי לכך, נחלק השוק הפנסיוני לשתי קופות גמל: קופת גמל משלמת קצבה וקופת גמל לא משלמת קצבה.

קופת גמל לא משלמת לקצבה )בעבר נקראה קופת גמל לתגמולים)- חסכון לטווח ארוך, שנועד למשיכה בעת הפרישה, בסכום אחד. בעקבות השינוי  שערך האוצר  בינואר 2008, לא ניתן עוד לבצע הפקדות באפיק זה.

קופת גמל משלמת קצבהקופה המבטיחה קצבה חודשית, החל מהיציאה לגמלאות

מי מפריש לקופה?

עמית במעמד שכיר - עובד אשר מעסיקו משלם בעדו כספים לקופת גמל (לתגמולים/לא משלמת לקצבה). פתיחת החשבון בקופה מתבצעת על ידי המעסיק, והחשבון נרשם על שם העובד.

עמית במעמד עצמאי - עמית יחיד, לרבות עובד בשל תשלום שהוא משלם לקופת גמל בלא תשלום מקביל של מעביד

קרן השתלמות 

אפיק חיסכון פנסיוני לטווח קצר עד בינוני (3-6 שנים). כספי החיסכון מיועדים למימון השתלמויות או לכל מטרה אחרת.

עמית במעמד שכיר - עובד אשר מעסיקו משלם בעדו כספים לקרן השתלמות; פתיחת החשבון בקופה מתבצעת ע"י המעסיק והחשבון נרשם ע"ש העובד. הפרשת העובד חייבת להיות בגובה של שליש לפחות מהפרשת המעסיק.

עמית במעמד עצמאי - עמית בעל הכנסה מעסק או משלח יד. הפקדות העמית העצמאי לקרן תהיינה כנגד הכנסותיו.

 קופת גמל מרכזית לפיצוייםקופת גמל בה העמית הוא המעסיק. הכספים המופקדים בקופה מיועדים לתשלום פיצויי פיטורין לעובדי המעסיק הזכאים לכך.

החל מיום 1.1.2011 לא ניתן להפקיד באפיק זה.

האם אתה יודע מה מצב קופת הגמל שלך?

למרות חשיבות  הדבר, על פי מספר סקרים שנערכו, מרבית השכירים בישראל, לא יודעים היכן מתנהלת קופת הגמל שלהם, באיזה בית השקעות, מסלול והרכב השקעות. אך דווקא הנפילה הכלכלית הגדולה של  2008, כמו גם השינויים התכופים בשווקים העולמיים בתקופה האחרונה, העירו רבים מהחוסכים הפנסיונים לחשיבות הבדיקה של קופות הגמל באופן שוטף.

עם זאת, רבים מהחוסכים מבולבלים באשר לבית ההשקעות והמסלול אליו כדאי להם להצטרף 

בקבלת ההחלטה על הלקוח להתחשב במספר גורמים, שעיקרם:

  1. איכותו של הגוף המנהל, הוותק בענף, חוסנו הכלכלי של גוף זה .
  2. מהי רמת הסיכון אותה מוכן הלקוח לקחת ומהי רמת הסיכון של הקופה אליה מועברים הכספים.
  3. מערך השירות אותו מעניקה החברה.