צרו קשר
חייגו עכשיו
03-6979400
פנו אלינו בדוא”ל:
info@expert-fs.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

ביטוח שותפים ואנשי מפתח


ביטוח שותפים בא למנוע טלטלה עסקית , כלכלית וחברתית עקב מות אחד השותפים ונותן פתרון בריא להמשך העשייה.

מהותו וכוחו של ביטוח השותפים בכך שהשותפים מסדירים מראש את היחסים וההמשכיות לאחר מקרה מוות של מי מהשותפים דבר המונע את הצורך או האילוץ להכניס בן משפחה / יורש כשותף.

ביטוח שותפים ואנשי מפתח אקספרטביטוח שותפים מבטח את חיי השותפים

ערך הביטוח מתייחס ומשקף את שווי החברה והחלק היחסי של כל שותף בה, כולל שווי הרכוש והנכסים של החברה.

הרעיון העומד מאחורי ביטוח זה הינו לאפשר לשותפות להמשיך להתקיים גם במקרה של פטירת אחד השותפים. 

במצב כזה, פוליסת הביטוח משלמת למוטבים את חלקו היחסי של השותף שנפטר, ומאפשר לחברה / לשותפות להמשיך להתקיים.

בפועל, כספי ביטוח שותפים מאפשר לשותפים הנותרים לרכוש את חלקו של השותף שנפטר.

ביטוח שותפים זהו  למעשה ביטוח חיים המיועד ומכוון לכל שותפים באשר הם - שותפויות ולשותפים בחברות מסחריות.

בעל פוליסה בביטוח שותפים יכול להיות רק מי שהוא שותף באותה חברה. והמוטב – קרוב מדרגה ראשונה

אנו בסוכנות הביטוח אגם פתרונות צברנו נסיון רב והתמחות בתכנון ועשיית פוליסת שותפים, הסדרת היחסים וההסכם בין הצדדים, הטמעת ההסכם בפרוטוקול החברה וכו .

ביטוח אנשי מפתח

מי הם אנשי המפתח

ביטוח זה מתייחס לקהל מצומצם של אנשים בתוך מערכת ארגונית העונים על קריטריונים מדייקים וחד משמעיים של היותם אנשי מפתח, ציר מרכזי, בארגון בו הם פועלים.  
אדם שעליו נאמר כי "אי אפשר בלעדיו, שאין לו תחליף".

המאפיינים של אנשי מפתח:

  • אדם שעבודתו חיונית והכרחית ומהווה ציר מרכזי המפעיל אנשים רבים נוספים בארגון
  • עובד בכיר, שכיר, בעל כישורים מיוחדים (ידע ספציפי בתחומי הפעילות של החברה
  • אדם עם קשרים מסחריים אישיים שמהווים בסיס כלכלי לעסק.
  • אדם המזוהה לאורך שנים עם החברה, שעצם נוכחותו מעצימה את המוניטין של החברה.
  • אדם שעצם נוכחותו בחברה – דמותו החברתית והמקצועית – משקפים את יסודות החברה.

ביטוח אנשי מפתח בא להבטיח פיצוי כספי למפעל, לחברה, לארגון על אובדן איש מרכזי (איש מפתח) בגלל מקרה מוות או נכות (הפסקת עבודה).

כספי הפוליסה מהווים את הפיצוי הכספי, בגין הפסדים כספיים הנובעים מהפסקת עבודה פתאומית.

הפיצוי הכספי מיועד גם לכיסוי העלויות הכספיות הנגרמות בשל הצורך בהכשרת אדם אחר בתפקיד. 

מטרת הביטוח ליצור לחברה מקור כספי כדי לצמצם את הנזקים בגין אירוע בו איש המפתח מפסיק לתפקד. (הנזקים העלולים להיגרם לחברה – למשל הם – פגיעה בפיתוח מוצרים, אובדן ידע ייחודי, אובדן שווקים, אובדן מקורות אשראי, פגיעה בייצור).

בחברות בהן שותפים משקיעים רבים, ביטוח זה הוא חלק מניהול סיכונים מתוכנן ומהווה מקור הגנה על כספי המשקיעים.

3 כללים מרכזיים בביטוח אנשי מפתח:

  1. המבוטח הוא איש מפתח בחברה עפ"י הפרמטרים שצוינו לעיל.
  2. סכום הביטוח מבטא את גובה הנזק העתידי שעלול להיגרם לחברה.
  3. החברה המבטחת היא החברה בה עובד איש המפתח, היא בעלת הפוליסה והיא המוטב. נדרשת הסכמת איש המפתח לביטוח זה.